Hội sở 4: Việt Hàn – PROSPER PLAZA

Địa chỉ: 22/14 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.


Hội sở 4
Việt Hàn – PROSPER PLAZA

  • Địa chỉ: 22/14 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Liên hệ: 0913953575 (Cô Trinh)