Hội sở 1: Taekwondo Việt Hàn – Hwarang Hapkido Việt Nam

Địa chỉ: Nhà VHLĐ Tân Bình, Số 2F, đường Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.


Hội sở 1

TAEKWONDO VIỆT HÀN – HWARANG HAPKIDO VIỆT NAM

  • Địa chỉ: Nhà VHLĐ Tân Bình, Số 2F, đường Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận Tân Bình, Tp. HCM.
  • Liên hệ: 0913 953 575 (Cô Trinh) | 0796941996 (Anh Lâm)