Trụ sở chính võ đường VIỆT HÀN

Trụ sở chính
VÕ ĐƯỜNG VIỆT HÀN

  • Địa chỉ: 30/2A đường 26, ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. HCM.
  • Liên hệ: 0163 9655456. Thầy Phú. Hotline 0913 953 575 ( Cô Trinh ).
  • Lịch sinh hoạt:
    • HAI – TƯ – SÁU: Ca1 từ 17: 45’ – 19:00.
    • BA – NĂM – BẢY: Ca1 từ 17: 45’ – 19:00’ | Ca2 từ 19:15’ – 20:30’